Šis privatumo politikos aprašymas skirtas informuoti Jus, kaip B.Braun Avitum, UAB tvarko Jūsų asmens duomenis internetiniame puslapyje. Šiame dokumente pateikiama informacija apie tai, kokius asmens duomenis renkame, kodėl ir kaip juos tvarkome, kaip užtikriname Jūsų duomenų privatumą, Jūsų teises ir kitus svarbius aspektus.

I. Duomenų valdytojas ir kontaktiniai duomenys

Už Jūsų asmens duomenų apsaugą atsakinga Asmens sveikatos priežiūros įmonė:

II. Tvarkomi asmens duomenys, tikslai ir pagrindai

Mes tvarkome šių subjektų asmens duomenis:

  1. Pacientai: Tvarkome pacientų asmens duomenis siekdami teikti sveikatos priežiūros paslaugas, registruoti vizitus, diagnozuoti ir gydyti ligas.
  2. Darbuotojai: Tvarkome darbuotojų asmens duomenis administraciniams tikslams, darbo sutarčių sudarymui, atlyginimų skaičiavimui ir kt.
  3. Kiti asmenys: Tvarkome asmens duomenis, susijusius su partneriais, tiekėjais, valdymo organų nariais ir kt.

Asmens duomenys, kuriuos tvarkome:

Duomenų tvarkymo tikslai:

Teisinis pagrindas:

Duomenų saugojimo terminas: